KONTAKT

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

mediátor

zapísaný v zozname mediátorov MS SR pod č. 2071

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

tel. č. +421 911 765 075

mail: mediator@prudovic.sk

IČO: 51 319 748

DIČ: 108 634 0651