O MNE

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

mediátor zapísaný v zozname mediátorov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 2071.

V súčasnosti pôsobím ako samostatný mediátor, koncipient v advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners a doktorand teórie a dejín štátu a práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Právo som vyštudoval na rovnakej fakulte a popri tom som študoval aj Mediamatiku a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzite v Žiline.

Osobne verím, že nie všetko je potrebné ihneď riešiť ako právny spor, ale oveľa efektívnejšie (časovo, finančne aj medziľudsky) je pokúsiť sa najskôr dohodnúť, čomu môže dopomôcť práve mediácia.