ŽIVOTOPIS

Vzdelávanie a príprava

Úplné stredné odborné vzdelanie

september 2010 - máj 2014

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

študijný program: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Magister

september 2018 - máj 2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

študijný program: právo

študijný odbor: 6835 právo

Magister

september 2018 - júl 2020

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

študijný program: mediamatika a kultúrne dedičstvo

študijný odbor: 7205 mediálne a komunikačné štúdiá

Philosophiae doctor (prebieha)

september 2020 - prebieha

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

študijný program: teória a dejiny štátu a práva

študijný odbor: 6835 právo

Prax

Advokátsky koncipient

september 2020 - súčasnosť

Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s. r. o.

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

Mediátor

november 2021 - súčasnosť

JUDr. PhDr. Marek Prudovič - Mediátor

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

Cudzie jazyky

Anglický jazyk: C1

Počúvanie: C2

Čítanie: C2

Ústna interakcia: C1

Samostatný ústny prejav: C1

Nemecký jazyk: A1

Počúvanie: B1

Čítanie: B1

Ústna interakcia: A1

Samostatný ústny prejav: A1

Osobné zručnosti

Komunikačné zručnosti

 • komunikačné zručnosti

 • prezentačné zručnosti

 • základy argumentácie

 • základy psychológie

Organizačné a riadiace zručnosti

 • základy ekonómie a manažmentu

 • základy riadenia ľudských zdrojov

 • skúsenosti s organizáciou a prípravou podujatí

Pracovné zručnosti

 • písanie odborných prác

 • základy metodológie vedeckej práce

Digitálne zručnosti

 • dobrá znalosť kancelárskych editorov (aj pokročilé funkcie)

 • strojopis a úprava dokumentov podľa technických noriem

 • dobrá znalosť grafických a multimediálnych editorov

 • základy tvorby webových stránok a multimediálneho obsahu

 • práca s ústredným portálom verejnej správy a portálom finančnej správy

Vodičský preukaz

 • AM

 • B, B1